Functie listagg

Listagg is een functie die wordt gebruikt om de waarden van een bepaalde kolom samen te voegen tot een enkele […]

Lees meer

Not exists – sneller dan where (not) in

De “not exists” is een variatie op de “where (not) in” die sneller presteert. Deze query selecteert alle rijen uit […]

Lees meer

Keuzeveld afgelopen 4 jaar

Keuzeveld maken met huidig jaar tm de afgelopen 4 jaar dynamisch Op deze manier laat je de laatste 3 jaar […]

Lees meer

Tabel niet afdrukken/ laten zien in Excel output

In het geval dat je de keuzelijsten en knoppen niet mee wilt nemen in jouw Excel uitdraai bijvoorbeeld.Geef je de […]

Lees meer

Kolom waarde verwerken in horizontale tekst

Bijvoorbeeld voor een WHERE IN statement in SQL In B2, de volgende formule: =TEKST.SAMENVOEGEN(“(‘”;TEKST.COMBINEREN(“‘,’”;WAAR;A2:A10);”‘)”)

Lees meer

Kolommen opzoeken op naam

Hieronder een query waarin gezocht wordt naar een kolomnaam waar “aanmeld” in voorkomt.Let op: Het zoekwoord in kleine letters meegeven!Nadat […]

Lees meer

Rapporten kopieren

Collapse Region and subsection Custom Control rapport met javascript in xml (zie bijlage). Instructie: open het bestand, CTR-A, CTR-C. Open […]

Lees meer

Twee kolommen vergelijken overeenkomsten highlighten

Dit kun je doen door gebruik te maken van  “Voorwaardelijke opmaak”. – Selecteer eerst de cellen die je wilt vergelijken […]

Lees meer

Systeem tabellen

Handige systeemtabellen DUAL Een “dummy” tabel cols Informatie over kolomnamen en tabel namen. COLUMN_NAME, TABLE_NAME all_tables Informatie over alle tabellen, […]

Lees meer

Uren optellen

Een totaal optelsom van uren ook kan positief of negatief zijn.Deze formule bekijkt eerst of de uitkomst negatief is, de […]

Lees meer