Kolom waarde verwerken in horizontale tekst

Bijvoorbeeld voor een WHERE IN statement in SQL In B2, de volgende formule: =TEKST.SAMENVOEGEN(“(‘”;TEKST.COMBINEREN(“‘,’”;WAAR;A2:A10);”‘)”)

Lees meer

Kolommen opzoeken op naam

Hieronder een query waarin gezocht wordt naar een kolomnaam waar “aanmeld” in voorkomt.Let op: Het zoekwoord in kleine letters meegeven!Nadat […]

Lees meer

Rapporten kopieren

Collapse Region and subsection Custom Control rapport met javascript in xml (zie bijlage). Instructie: open het bestand, CTR-A, CTR-C. Open […]

Lees meer

Twee kolommen vergelijken overeenkomsten highlighten

Dit kun je doen door gebruik te maken van  “Voorwaardelijke opmaak”. – Selecteer eerst de cellen die je wilt vergelijken […]

Lees meer

Systeem tabellen

Handige systeemtabellen DUAL Een “dummy” tabel all_tables Informatie over alle tabellen, de tabel naam kun je vinden in TABLE_NAME all_views […]

Lees meer

Uren optellen

Een totaal optelsom van uren ook kan positief of negatief zijn.Deze formule bekijkt eerst of de uitkomst negatief is, de […]

Lees meer

Enkele sneltoetsen

F4 voegt $$ toe en maakt een vaste referentie naar 1 of meer cellen A1 wordt bijvoorbeeld omgezet in $A$1, […]

Lees meer

INDEX() en VERGELIJKEN() als alternatief voor VERT.ZOEKEN()

Met Vergelijken en Index kun je ook naar rechts zoeken, is dus krachtiger dan verticaal zoeken. =INDEX(kolom met data die […]

Lees meer

VMBOX ook portable

VMBOX is een gratis en fantastisch programma gemaakt door Oracle.Je gebruikt het om Virtueel diverse besturingssystemen op te draaien.En het […]

Lees meer

Dosbox direct openen in juiste map

In het map/pad overzicht kun je cmd typen waarna er een dosbox opent, dit werkt niet bij UNC paden. Typ […]

Lees meer