Kolommen opzoeken op naam

Hieronder een query waarin gezocht wordt naar een kolomnaam waar “aanmeld” in voorkomt.Let op: Het zoekwoord in kleine letters meegeven!Nadat […]

Lees meer

Verschil Truncate en Delete From

De TRUNCATE-opdracht in SQL wist de gegevens uit één tabel van een database. De TRUNCATE TABLE table_name-opdracht is logisch gelijk […]

Lees meer

De laatst gewijzigde tabellen en views opvragen

Om de laatste wijzigingen in tabellen en views op te vragen kun je de onderstaande query gebruiken:SELECT name FROM sysobjects […]

Lees meer

Commentaar

Commentaar toevoegen aan MSSQL kan op 2 manieren.Regel commentaar laat je vooraf gaan door twee —Dus bijvoorbeeld:— De hoeveelheid klanten […]

Lees meer

Hernoemen van tabellen en views

Het is (hopelijk) soms nodig om de naamgevingen van tabellen en views gelijk te trekken met de bij jouw geldende […]

Lees meer

5 handige datum queries

Je leeftijd in dagen berekenenSELECT DATEDIFF(day, ‘1975-10-10’, GETDATE()); Datum formaat dd-mm-yyyyCONVERT(varchar, veldnaam, 105) AS datumNL Date time veld alleen de […]

Lees meer

Een multiple update

UPDATE TOP (10000) T_tabel1  SET T_tabel1.veldx = L_tabel.veldxFROM T_tabel1JOIN L_tabel ON L_tabel.veldx = T_tabel1.veldx

Lees meer

Een set waarden vergelijken met inhoud van een tabel

SELECT * FROM (VALUES (8279),(44287),(6289),(32969),(33010),(5509)) AS q (kolom)WHERE kolom NOT IN (SELECT veldnaam_id from T_tabelnaam)

Lees meer

Case WHEN voorbeeld

Case WHEN voorbeeldSELECT CASE veld_id  WHEN 12 THEN    ‘Overheid’ELSE   ‘Bedrijf’END,*FROM T_money

Lees meer

Order distinct 1 specifieke kolom

SELECT  TOP 5 *FROM    (SELECT dbo.tbl_forums.ForumID, dbo.tbl_messages.Date, dbo.tbl_forums.Forum,                ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY dbo.tbl_forums.Forum ORDER BY dbo.tbl_messages.Date DESC) AS RowNumber         FROM   […]

Lees meer