Functie listagg

Listagg is een functie die wordt gebruikt om de waarden van een bepaalde kolom samen te voegen tot een enkele […]

Lees meer

Not exists – sneller dan where (not) in

De “not exists” is een variatie op de “where (not) in” die sneller presteert. Deze query selecteert alle rijen uit […]

Lees meer

Systeem tabellen

Handige systeemtabellen DUAL Een “dummy” tabel cols Informatie over kolomnamen en tabel namen. COLUMN_NAME, TABLE_NAME all_tables Informatie over alle tabellen, […]

Lees meer