Controleren of een element zichtbaar is

Controleren of een element zichtbaar is$(‘element’).is(‘:visible’);//Geeft boolean waarde terug

Lees meer

Animatie in je css

CSS3

button{background-color: blue;transition-property:background-color color width; /welke property wil je veranderen? Bij meer waarden gescheiden door spatie/transition-property:all; /*met all neem je alle […]

Lees meer

Responsive website em en rem

CSS3

Naast em is er ook remem is gebonden aan de font-size van zijn directe parent, rem is alleen afhankelijk van de html […]

Lees meer

Tekst roteren

CSS3

Voor ‘schuine teksten’ kun je transform:rotate(45deg); gebruiken waarbij de tekst op 45 graden komt te staan in plaats van horizontaal. […]

Lees meer

Print vormgeven

CSS3

Speciale print css in de style@media print{  article{   -webkit-print-color-adjust: exact;   print-color-adjust: exact;} /*achtergrond kleur printen*/   page-break-after:always;} /* drukt nieuwe pagina af ala “pagina […]

Lees meer

Lange tekst op… laten eindigen

CSS3

Soms is het handig bijvoorbeeld qua opmaak om tekst niet langer te laten worden. Dit kun je met css bereiken […]

Lees meer

Lettertypen van het web gebruiken

CSS3

Op Google fonts (fonts.google.com) kun je diverse lettertypen bekijken en gebruiken. Je kunt deze implementeren door “select font” te kiezen […]

Lees meer

Collapsing margin

CSS3

Treedt op als twee block elementen onder elkaar liggen en de bovenste heeft een margin-bottom:3em en de onderste een margin-top:2emzal […]

Lees meer

Overlappende elementen z-index

CSS3

Met z-index kun je elementen laten overlappen, voorwaarde is dat de elementen de positon: absolute,relatieve of fixed hebben. Vervolgens bepaal […]

Lees meer

Variabelen in css

CSS3

Variabelen in css:root{ /* vanuit de root kun je de variabele overal gebruiken */    –tekstkleur:orange;}span{    color: var(–tekstkleur);}Ook aan te roepen […]

Lees meer