Arrays

De Javascript forEach array doorlopenaArr.forEach(function(waarde, index, array){ iets doen met de parameters}); Native Javascript is altijd sneller dan jQuery, dat […]

Lees meer

Regular expressons gebruiken om te filteren

Filter een nummer uit de querystring$(this).attr(“href”).match(/d+/);

Lees meer

Voeg tekst toe aan de tweede li

Second child selector en voeg tekst toe$(“ul li:nth-child(2)”).append(” – 2nd!”)

Lees meer

Een tag om een andere tag plaatsen

Dit doe je met “wrap”.Als voorbeeld een “ol” om een “li” plaatsen: $(‘li’).wrap(‘<ol>’);

Lees meer

Checkbox checked?

Nagaan of een checkbox is aangevinkt of afgevinkt dit geeft true of false terug : $(‘input[name=”een_keuze”]’).is(‘:checked’);

Lees meer

Each functie

Een voorbeeld van de each functie in werking:$( “li” ).each(function( index ) {  console.log( index + “: ” + $(this).text() […]

Lees meer

Hoogte laten bepalen door de inhoud

Dit is overigens ook mogelijk in CSS, maar als je hiervoor jQuery wilt gebruiken dan doe je dat bijvoorbeeld zo:$(‘#element’).height($(‘.elementDiv:last’).offset().top […]

Lees meer

Kolommen optellen

Een manier om kolommen op te tellen is deze in een each lus als nth element (bv. td) op te […]

Lees meer

Performance tips

hide() en show()Voor hide() en show() kun je beter een klasse maken bijvoorbeeld .verberg{display:none;} en dan addClass(‘verberg’) removeClass(‘verberg’) gebruiken.Door deze […]

Lees meer

Selector op inhoud

Selector op inhoud/tekst van een element$(‘.div:contains(“Nieuws”)’); Verschillende selelectors$(“[class^=main]”) zal alle elementen selecteren waarvan de klasse naam begint met ‘main’. [class*=main] […]

Lees meer