5 handige datum queries

Je leeftijd in dagen berekenen
SELECT DATEDIFF(day, ‘1975-10-10’, GETDATE());

Datum formaat dd-mm-yyyy
CONVERT(varchar, veldnaam, 105) AS datumNL

Date time veld alleen de tijd tonen in hh:mm
CONVERT(varchar(5), veldnaam, 108) AS tijd

Sorteren op volgorde van datum
ORDER BY CONVERT(DateTime, startdatum,101)  DESC

Expired datums netjes afhandelen:
WHERE ISNULL(x.eendatum, getdate()+1) > getdate()