Case WHEN voorbeeld

Case WHEN voorbeeld
SELECT 
CASE veld_id
  WHEN 12 THEN
    ‘Overheid’
ELSE
   ‘Bedrijf’
END,*
FROM T_money