De laatst gewijzigde tabellen en views opvragen

Om de laatste wijzigingen in tabellen en views op te vragen kun je de onderstaande query gebruiken:
SELECT name FROM sysobjects WHERE xtype=’U’ and YEAR(crdate) = Year(getdate()) ORDER by crdate desc