Een multiple update

UPDATE TOP (10000) T_tabel1  SET T_tabel1.veldx = L_tabel.veldx
FROM T_tabel1
JOIN L_tabel ON L_tabel.veldx = T_tabel1.veldx