Kolommen opzoeken op naam

Hieronder een query waarin gezocht wordt naar een kolomnaam waar “aanmeld” in voorkomt.
Let op: Het zoekwoord in kleine letters meegeven!
Nadat de query is uitgevoerd worden de tabel naam en kolomnaam getoond.

SELECT Table_Name,Column_Name
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE lower(COLUMN_NAME) LIKE ‘%aanmeld%’
ORDER BY Table_Name, Column_Name