Functie listagg

Listagg is een functie die wordt gebruikt om de waarden van een bepaalde kolom samen te voegen tot een enkele regel. Deze functie is handig wanneer u een query uitvoert en de resultaten wilt groeperen op basis van een bepaalde kolom en de waarden in die kolom wilt samenvoegen tot een enkele stringwaarde.

Voorbeeld: Mail aan gebruikers die vandaag ingelogd zijn/waren in het systeem, bv. in geval van storing:

SELECT listagg(e_mail, ';' ) within group (order by e_mail) AS ACTIEVE_GEBRUIKERS_MAIL from szgebr
WHERE TO_CHAR(dd_laatste_login) = TO_CHAR(SYSDATE, 'DD-MM-YY')