Kolom waarde verwerken in horizontale tekst

Bijvoorbeeld voor een WHERE IN statement in SQL

In B2, de volgende formule:

=TEKST.SAMENVOEGEN(“(‘”;TEKST.COMBINEREN(“‘,'”;WAAR;A2:A10);”‘)”)