Collapsing margin

CSS3

Treedt op als twee block elementen onder elkaar liggen en de bovenste heeft een margin-bottom:3em en de onderste een margin-top:2em
zal dit resulteren in een tussenruimte van het grootste getal 3em. En dus niet 5em, een optelling van deze twee. De margins schuiven als het ware in elkaar. Wat je kan doen is dan 1 van beide op 0 zetten en de andere aanpassen tot de gewenste tussenruimte is bereikt.