Important vermijden

CSS3

Het kan namelijk ook anders als je weet hoe het css systeem in elkaar steekt. Een gewone tag heeft waarde +1 (per tag dus), attributen en klassen +10 en id’s hebben een waarde van +100.
Voorbeeld: p.paragraaf#para strong heeft een waarde van:
p = 1
.paragraaf=10
#para = 100
strong = 1
Samen 112 punten
Soms bij media query’s kan !important handig zijn, maar als je !important kan vermijden dan verdient dat wel de aanbeveling. Zeker als je op een gegeven moment de !important ook ergens wilt overrulen. Dus gebruik deze zo min mogelijk.