Overlappende elementen z-index

CSS3

Met z-index kun je elementen laten overlappen, voorwaarde is dat de elementen de positon: absolute,relatieve of fixed hebben. Vervolgens bepaal je met z-index: [een getal] de positie. Een hoger getal ligt over een lager getal heen en ook negatieve getallen kunnen worden gebruikt.