Snelheid

CSS3

Hou het zo eenvoudig mogelijk, geen “div table.cursisten td.namen”
Maar gewoon “.namen” als dat enigszins kan.
Waarom? In het geval van “div table.cursisten td.namen”
worden eerst alle div’s gezocht, dan alle tabellen dan wordt daarin gezocht naar alle klassen “cursisten” daarna alle td’s daarbinnen en als laatste van die td’s de klasse “namen”.
Dus daarom verdient het de aanbeveling de selectors zo kort mogelijk te houden.