Checkbox checked?

Nagaan of een checkbox is aangevinkt of afgevinkt dit geeft true of false terug : $(‘input[name=”een_keuze”]’).is(‘:checked’);