Datum vandaag dd-mm-yyyy

Datum vandaag dd-mm-yyyy, er zijn vast nog meer manieren, ik heb deze manier gebruikt:
var now = new Date();
var vandaag = (‘0′ + now.getDate()).slice(-2) +’-‘+ (‘0′ + parseInt(now.getMonth()+1)).slice(-2) +’-‘+ now.getUTCFullYear();