Het verschil tussen attributes/attr() en properties/prop()

attr() heeft betrekking op het HTML element (HTML) is dus statisch
prop() heeft betrekking op de geparste pagina (DOM) en is dynamisch
<[input type=text value=testTEXT name=test]>
[type] en [value] zijn attributen
zodra de browser deze html verwerkt/rendert dan krijgt het properties zoals: align, alt, autofocus etc.
En wanneer er de value veranderd wordt door het intikken van tekst in de input en je vervangt testTEXT door AAP dan
krijg je de volgende resultaten:
$(‘input[name=test]’).prop(‘value’) —> “AAP”
$(‘input[name=test]’).attr(‘value’) —> “testTEXT”
Bij checked moet je dus .prop(“checked”) gebruiken of natuurlijk .is(‘:checked’)