Parent

Parent style meegeven
Aan de hand van de title van een img, de parent td’s een style meegeven (of iets anders)
$(‘img[title=Afgehandeld]’).parent().prevAll(’td’).css(‘opacity’,0.4);

Specifieke parent selecteren
.parents(SELECTOR) = de eerst voorkomende SELECTOR als parent
.parent().eq(0) = vader
.parent().eq(2) = grootvader