Performance tips

hide() en show()
Voor hide() en show() kun je beter een klasse maken bijvoorbeeld .verberg{display:none;} en dan addClass(‘verberg’) removeClass(‘verberg’) gebruiken.
Door deze animatie in css onder te brengen, ontlast je de javascript engine en wint je website of webapplicatie aan snelheid.

Gebruik de find() functie, dit geeft ook snelheidswinst
//Snel:
$( “#container div.robotarm” );
// Super-snel:
$( “#container” ).find( “div.robotarm” );
De .find() benadering is sneller omdat de eerste selectie wordt afgehandeld zonder gebruik te maken van de zgn. “Sizzle selector engine” – ID selectors gebruiken achter de schermen alleen document.getElementById(), dit is de snelste manier omdat dit in de browser zelf zit verweven.

Gebruik van variabelen kan de performance aanzienlijk verbeteren
var someDivs = $(‘#container’).find(‘.someDivs’),
      contents = [];
someDivs.each(function() {
    contents.push( this.innerHTML );
});
$(‘#anotherDiv’).html( contents.join(”) );

Door de selector(s) vast te leggen in een variabele(n) hoeft de javascript engine niet steeds opnieuw te zoeken naar het element. De meeste winst boek je hier uiteraard als het een element betreft dat vaak wordt gebruikt in het script.