Configuratiescherm

Het is handig het configuratiescherm in het verkenner scherm te vinden. Start daavroor de registereditor via Start en het commando regedit. En navigeer naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer. Rechtsklik op NameSpace en klik vervolgens op Nieuw / Sleutel. Geef de sleutel de naam {21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}. Sluit de registereditor. Wanneer je nu in Verkenner klikt op Deze pc zal het configuratiescherm daar zijn toegevoegd.