Wifi veilig instellen

Wifi beveiligen
Instellingen -> Netwerk en internet -> Wifi instellingen beheren
En zet “Verbinding maken met netwerken die worden gedeeld met mijn contactpersonen” uit.
Voor alle veiligheid ook “Verbinden met voorgestelde open hotspots” uitzetten.